Partners

Samen staan we sterker

Bij de Smaakspecialist speelt duurzaamheid en goed voor de wereld zorgen een belangrijke rol. Niet alleen intern gericht, maar juist ook door het verbinden van onze kennis, producten en tijd aan partners. Vanuit dit perspectief gaan we graag samenwerkingen aan om gezamenlijk stappen vooruit te kunnen zetten. Daarom is de Smaakspecialist verschillende partnerships aangegaan.

Nudge

Positieve veranderingen

De Smaakspecialist ‘Vriend van Nudge’. Nudge is een consumentenplatform dat door co-creatie bijdraagt aan positieve veranderingen in de maatschappij. Samen met haar community en business partners, de zogenaamde ‘Vrienden van Nudge’. De vrienden maken het mogelijk dat Nudge projecten en initatieven ondersteunt en mensen en organisaties met elkaar verbindt.

De Smaakspecialist draagt enerzijds bij door het ter beschikking stellen van biologische producten en anderzijds door kennisdeling in de vorm van workshops ‘KidsProef’ voor kinderen van groep 7/8 van de basisschool. Los van dit alles zijn we simpelweg onder de indruk van het platform Nudge en de positieve impact die het op de maatschappij heft. Daar krijgen wij energie van!

KNCV

Stop TBC

Tuberculose lijkt een vergeten ziekte. We denken dat het ‘iets van vroeger’ is, of dat wij het hier in Nederland toch niet kunnen oplopen. Het tegendeel is waar. Dit weet Pieter Dirven, directeur van de Smaakspecialist, uit persoonlijke ervaring. Daarom zet de Smaakspecialist zich met ziel en zaligheid in om Tuberculose te stoppen. KNCV Tuberculosefonds komt in actie tegen deze wereldwijde killer. Het fonds deelt haar expertise niet alleen in Nederland maar ook met ontwikkelingslanden en opkomende markten, zodat tuberculose in een vroeg stadium bij de bron wordt opgespoord en effectief wordt behandeld.

MVO Nederland

Maatschappelijk verantwoord

De Smaakspecialist is verwelkomd als partner van MVO Nederland! MVO Nederland is een groot en gevarieerd netwerk van MVO-ondernemers, ofwel ondernemers die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een duurzame(re) wereld creëren we natuurlijk niet alleen, daarom brengt MVO Nederland partijen samen om deze verandering tot stand te brengen.

De partners van MVO Nederland opereren op allerlei verschillende vlakken en in verschillende branches, maar één dingen hebben zij allemaal gemeen: zij brengen een positieve verandering tot stand op het gebied van klimaat en energie, grondstoffen, materialen en afval, en/of de werkende en weerbare mens. Het zit in het DNA van de Smaakspecialist om op deze gebieden zo veel mogelijk een steentje bij te dragen. En als partner van MVO Nederland kunnen we onze missie delen met andere MVO-ers!