Biologisch

biologisch voor een leefbare wereld

Onze aarde is leven, het is de voedingsbodem van 95% van onze voeding. Dat we daar goed voor moeten zorgen is een feit. Bij biologische landbouw wordt de aarde gebruikt in plaats van verbruikt. Niet voor niks moet 25% van alle EU landbouw biologisch zijn in 2030. Biologisch voedsel wordt geproduceerd in harmonie met de natuur, met liefde voor de aarde en al het leven eromheen. Daarom vormt biologisch de krachtige basis voor onze merken Smaakt, BioToday en RAW Organic Food.

Voor welke hap kies jij?

De impact van voeding op onszelf en de wereld, van productie tot consumptie, is enorm. Het goede nieuws is dat je als consument kan kiezen wát voor impact je aan je vork prikt. Wij willen deze keuze voor iedereen zo simpel, gezond en duurzaam mogelijk maken.

 

 

Waarom kiezen voor biologisch

Traditionele landbouw

De reguliere landbouwboer…

 • gebruikt chemisch pesticiden
 • gebruikt kunstmest
 • past monocultuur toe
 • ploegt vaker zijn land om
 • veroorzaakt een uitgeputte bodem
 • heeft minder koolstofopslag in de bodem = meer CO2 in de lucht
 • maakt gebruik van GMO
 • zorgt voor biodiversiteitsverlies
 • heeft een bodem die gevoelig is voor weersextremen
 • produceert meer voedsel op korte termijn
 • vraagt een (te) goedkope prijs
Biologische landbouw

De biologische landbouwboer…

 • gebruikt natuurlijke gewasbescherming(smiddelen)
 • zet natuurlijke vijanden in tegen parasieten
 • gebruikt organische compost
 • bestrijdt onkruid alleen mechanisch of d.m.v. verbranden
 • past vruchtwisseling toe
 • zorgt voor een vruchtbare bodem
 • heeft meer koolstofopslag in de bodem = minder CO2 in de lucht
 • heeft een bodem die water beter vasthoudt
 • zorgt voor meer genetische diversiteit
 • zorgt voor meer (soorten) planten, dieren en insecten (biodiversiteit)
 • creëert een weerbaar landbouwsysteem
 • produceert meer voedsel op lange termijn
 • vraagt een echte en eerlijke prijs

Biologische boer Gerjan Snippe over biologisch

Met zijn bedrijf Bio Brass is Gerjan één van de grootste biologische telers van Nederland. Naar eigen zeggen is hij vooral boer. Maar dan wel een moderne. Zijn bedrijf heeft biologische teelt schaalbaar en efficiënt gemaakt.  Gerjan neemt de grond als uitgangspunt, en volgens hem moet je vooral je gezond verstand gebruiken.

Biodiversiteit

Zonder biodiversiteit geen voedsel

Alle verschillende soorten planten, dieren, insecten en micro-organismen samen houden de natuur in balans, en diversiteit is van enorm belang om dit evenwicht te houden. Zo zorgt biodiversiteit onder andere voor waterzuivering, productie van zuurstof, vruchtbare grond, bestuiving van planten (zoals landbouwgewassen), verspreiding van zaden, beheersing van plagen en een stabiel klimaat. Het levert ons bovendien het voedsel en de grondstoffen die ervoor zorgen dat wij als mensheid kunnen bestaan.

Biologisch voor biodiversiteit

Biologische landbouw streeft naar zelfregulering van de natuur en een zo groot mogelijke veerkracht van organismen, wat de ecosystemen versterkt. De aanpak van biologische boeren ondersteunt en stimuleert de biodiversiteit. Zo komen op biologische boerderijen meer (wilde) plantensoorten, insecten en micro-organismen voor. Denk aan de met uitsterven bedreigde bij.

Vruchtbare bodem

Goede bodemkwaliteit voor goede voeding

Net zoals wij ons lichaam moeten voeden, moet je ook de bodem waarop gewassen groeien voeden. Als een boer zijn land niet voedt wordt het onvruchtbaar, ziek en zo goed als levenloos. Minder intensief gebruik van het land, zo min mogelijk pesticiden en kunstmest en vruchtwisseling bij biologische teelt dragen bij aan de bodemvitaliteit. Bovendien kunnen, doordat er bij biologisch productie geen chemische pesticiden worden gebruikt, deze schadelijke stoffen ook niet via de bodem in het drinkwater terecht komen.

Biologisch = toekomst-proof

Op een gezond stuk land kunnen heel lang producten worden verbouwd, zonder uitputting. Daarom is op de lange termijn de productie van biologische gewassen hoger per vierkante meter dan bij reguliere landbouw. Zo kunnen we uiteindelijk meer voedsel produceren met de natuurlijke bronnen die we hebben.

Klimaat

Minder CO2 in de atmosfeer

Uit onderzoek blijkt dat biologische landbouw, dat bijdraagt aan een goed doorvoede bodem, meer CO2 vastlegt dan reguliere landbouw. Zo vermindert dus de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Bij reguliere landbouw worden aan het land kunstmeststoffen, pesticiden en chemicaliën toegevoegd en het land wordt twee keer per jaar omgeploegd. Bij het omploegen van de grond komt CO2 vrij, terwijl er weinig tot geen koolstof uit de planten in de bodem wordt opgeslagen.

Biologisch = weerbaarder tegen klimaatverandering

Biologische bodems hebben een beter waterbergend vermogen, waardoor er meer water beschikbaar is voor de plant en overstromingen worden voorkomen. Biologische bodems zijn hierdoor beter bestand tegen weersextremen die gepaard gaan met klimaatverandering, zoals langdurige droogte of hevige regenbuien.

Gezondheid

Meer voedingsstoffen en minder rommel

De gezondheid van mensen kan niet los gezien worden van gezonde ecosystemen met een gezonde bodem, gewassen en dieren. Daarom worden bij de biologische productie kunstmest, diergeneesmiddelen en additieven die gezondheidseffecten zouden kunnen hebben zoveel mogelijk vermeden. Ook kan er bij biologische landbouw geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen in het omringende water terechtkomen. Daarnaast bevatten biologische bodems meer meer voedingsstoffen, wat belangrijk is voor voedingsrijke producten.

 

Voor meer informatie over biologisch verwijzen we je naar Bionext. Bionext is de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding in Nederland.

naar Bionext