Certificaten en partners

Bij de Smaakspecialist speelt duurzaamheid en goed voor de wereld zorgen een belangrijke rol. We zijn dan ook ontzettend trots op de verschillende toonaangevende certificaten en keurmerken, waaronder B Corp, Skal en EKO, die we inmiddels als bedrijf hebben behaald. Het bevestigt dat wat we als team dag in dag uit doen, we ook daadwerkelijk goed doen. Simpelweg omdat het getoetst is aan strenge regels, criteria en voorschriften en vervolgens beloond met een keurmerk. Daarmee waarborgen we niet alleen onze kwaliteit, maar stimuleren we onszelf ook om continu te blijven verbeteren. Onze missie is uiteraard niet alleen intern gericht, maar juist ook op het verbinden van onze kennis, producten en tijd aan partners. Vanuit dit perspectief werken we samen met een aantal inspirerende en duurzame partners zoals MVO Nederland en Nudge, om zo gezamenlijk stappen vooruit te kunnen zetten.

B Corp

Met het duurzaamheidscertificering B Corp voldoet de Smaakspecialist aan strenge eisen op het gebied van sociale- en milieuprestaties, transparantie en aansprakelijkheid. Als gecertificeerd bedrijf werkt de Smaakspecialist met een langetermijnvisie, voortdurend bezig met de verbetering in de waardeketen, het optimaliseren van de bedrijfsimpact en het creëren van goede werkvoorzieningen.

 

 

Skal Biocontrole

Skal Biocontrole zet zich als onafhankelijk toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. Het Skal keurmerk betekent dat de Smaakspecialist alle Europese regels vanuit de overheid naleeft en hierop ook streng wordt gecontroleerd.

EKO keurmerk

Het EKO-Keurmerk is voor de voortrekkers van duurzame, eerlijke én gezonde producten. De Smaakspecialist mag als bedrijf het EKO-keurmerk voeren, omdat we méér doen dan de Europese wetgeving voor biologische productie voorschrijft. Met het certificaat verbinden we ons aan de biologische principes: gezondheid, ecologie, eerlijk en zorg.

BRC Agents & Brokers

BRC Global Standards is een verzameling voedselveiligheidsnormen gericht op organisaties in de toeleveringsketen naar supermarkten. Met ons internationaal BRC certificaat tonen we aan dat we voldoen aan de certificeringseis voor voedselveiligheid door retailers.

 

IFS Broker

IFS Broker is een certificatiesysteem dat zorgt voor de veiligheid van producten die rechtstreeks worden doorgeleverd aan klanten. Met het IFS broker certificaat maakt de Smaakspecialist aantoonbaar een betrouwbare leverancier te zijn, waarbij eventuele risico’s in de ingekochte materialen worden beheerd.

Organic Food Helmond

Organic Food Helmond zet zich als sociaal werkbedrijf in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te brengen. Deze groep is dagelijks aan de slag om o.a. de voedingsmiddelen van de Smaakspecialist te verpakken. Vanuit de missie om verantwoorde voeding met aandacht voor mens, dier en milieu te produceren was het produceren van de producten bij Organic Food Helmond derhalve een bewuste keuze.

MVO Nederland

De Smaakspecialist is partner van MVO Nederland! MVO Nederland is een groot en gevarieerd netwerk van MVO-ondernemers, ofwel ondernemers die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een duurzame(re) wereld creëren we natuurlijk niet alleen, daarom brengt MVO Nederland partijen samen om deze verandering tot stand te brengen. De partners van MVO Nederland hebben één ding allemaal gemeen: zij brengen een positieve verandering tot stand op het gebied van klimaat en energie, grondstoffen, materialen en afval, en/of de werkende en weerbare mens.

Nudge

De Smaakspecialist ‘Vriend van Nudge’. Nudge is een consumentenplatform dat door co-creatie bijdraagt aan positieve veranderingen in de maatschappij. Samen met haar community en business partners, de zogenaamde ‘Vrienden van Nudge’. De vrienden maken het mogelijk dat Nudge projecten en initiatieven ondersteunt en mensen en organisaties met elkaar verbindt. De Smaakspecialist draagt enerzijds bij door het ter beschikking stellen van biologische producten en anderzijds door kennisdeling in de vorm van workshops ‘KidsProef’ voor kinderen van groep 7/8 van de basisschool.