Sustainable Development Goals

VN Duurzame ontwikkelingsdoelen

De SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 17 doelen (en 169 subdoelen) ontwikkeld vanuit de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze doelen zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. In 2015 verbonden regeringsleiders van 193 landen zich aan deze agenda voor duurzame ontwikkeling. Er is nadrukkelijk een beroep gedaan op bedrijven en andere organisaties om hieraan bij te dragen.

 

Naar sdg nederland

Bio als onderdeel van de oplossing

De SDGs zijn een enorme inspiratiebron. Eten, zowel de productie als de consumptie ervan, heeft namelijk een enorme impact op het bereiken van de SDG’s. We kunnen vaststellen dat we al aan 9 van deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen een bijdrage leveren, en we zullen onszelf continu blijven uitdagen om deze impact te vergroten. In het rapport Organic Agriculture and the Sustainable Development Goals wordt uitgebreid de positieve invloed van biologische landbouw op de planeet beschreven.

 

Bekijk rapport

Biologisch in relatie tot de Sustainable Development Goals: 9 doelen

SDG 2. Geen honger

Alle producten van de Smaakspecialist zijn biologisch geproduceerd. Dit betekent dat biologische boeren hun grond verrijken met natuurlijke middelen, waardoor op datzelfde stuk land heel lang producten kunnen worden verbouwd, zonder uitputting. Op de lange termijn is daarom de productie van biologische gewassen veel hoger per vierkante meter dan bij reguliere landbouw. Zo kunnen we uiteindelijk meer voedsel produceren met de natuurlijke bronnen die we hebben. Ook leidt biologische landbouw juist in ontwikkelingslanden tot een betere oogst, omdat deze vorm van landbouw beter is aangepast aan een veranderend klimaat.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

De gezondheid van mensen kan niet los gezien worden van gezonde ecosystemen met een gezonde bodem, gewassen en dieren. Daarom worden in de biologische landbouw kunstmest, diergeneesmiddelen en additieven die gezondheidseffecten zouden kunnen hebben zoveel mogelijk vermeden. Daarnaast bevatten biologische producten meer voedingsstoffen en hogere voedingswaardes dan regulier geproduceerde producten.

SDG 4. Kwaliteitsonderwijs

De Smaakspecialist heeft het educatieve lesprogramma KidsProef ontwikkeld voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. Tijdens een KidsProefles leren we kinderen alles over verantwoorde voeding en haar impact op mens, dier en milieu. Door kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van verantwoorde voedingskeuzes, zullen zij beter voor zichzelf en de wereld zorgen!

SDG 6. Schoon water en sanitair

Schoon water vraagt om een schone bodem. Doordat er bij de productie van biologische voedingsmiddelen geen gebruik wordt gemaakt van chemische pesticiden, kunnen deze schadelijke stoffen ook niet via de bodem in het drinkwater terecht komen. Ten tweede nemen biologische bodems ontzettend goed water op, waardoor ze ook beter water vasthouden.

SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie

Biologische voeding wordt onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden geproduceerd. In de landbouw wordt er gewerkt met compost en organische mest en zonder chemisch-synthetische hulpmiddelen, wat de aarde gezond houdt. De Smaakspecialist kiest haar biologische grondstoffen zorgvuldig en werkt samen met biologisch gecertificeerde leveranciers. Bij het produceren van onze producten worden er geen kunstmatige, geur-, kleur- en smaakstoffen en conserveermiddelen aan toegevoegd. Pure producten van hoogwaardige biologische kwaliteit met hoge voedingswaardes. Daarnaast zijn ook duurzame verpakkingen een belangrijke pijler, waarbij we werken met FSC gekeurd papier en BioBased folie.

SDG 13. Klimaatactie

Minder intensief gebruik van het land, zo min mogelijk pesticiden en kunstmest en vruchtwisseling dragen bij aan de bodemvitaliteit. Uit onderzoek blijkt bovendien dat biologische landbouw meer CO2 vastlegt dan reguliere landbouw; een goed doorvoede bodem vermindert de hoeveelheid C02 in de atmosfeer. Het assortiment van de Smaakspecialist is naast biologisch ook grotendeels vegan en stimuleert daarmee een (meer) plantaardige eetstijl. De voedselproductie is voor maar liefst 20 tot 35% verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen, waarvan de helft van dierlijke producten afkomstig is. Een plantaardige eetstijl draagt daarom aanzienlijk bij aan het terugdringen van deze uitstoot.

SDG 14. Leven onder water

Het gebruik van chemisch-synthetische middelen is een van de oorzaken van zogenoemde ‘dead zones’ in de oceanen. In deze dead zones is er weinig tot geen zuurstof aanwezig om leven te kunnen ondersteunen. Dat maakt het een van de grootste issues waar onze zeeën en oceanen mee te kampen hebben. Biologische landbouw verbiedt het gebruik van synthetische pesticiden. Hierdoor is er weinig tot geen risico dat deze stoffen het grond- en oppervlaktewater vervuilen, wat vervolgens in de zee terecht komt. Het is echter belangrijk om te vermelden dat bemesting met dierlijke mest ook voor uitspoeling kan zorgen en zodoende kan bijdragen aan het ontstaan van dead zones.

SDG 15. Leven op het land

Door onze producten op een zo natuurlijk mogelijke manier te produceren, maken we ook zo duurzaam mogelijk gebruik van de bestaande ecosystemen. Bovendien draagt het bij aan de instandhouding van de biodiversiteit. Zo komen bij biologisch landbouwproductie meer (wilde) plantensoorten, insecten en micro-organismen voor, zowel boven als onder de grond. Dit heeft te maken met het afzien van chemische bestrijdingsmiddelen, de organische bemesting, de vruchtwisseling en het minder intensieve gebruik van het landschap.

SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De Smaakspecialist heeft verschillende samenwerkingen met organisaties die maatschappelijk verantwoorde en/of duurzame doelstellingen nastreven. Zo hebben we een partnerschap met onder andere MVO-Nederland en consumentenplatform Nudge. Maar we werken bijvoorbeeld ook intensief samen met een sociale werkplaats Organic Food Helmond met collega’s met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Daarnaast zijn we als gecertificeerde onderneming onderdeel van de wereldwijde B corp community.