Shop en win: 1 minuut gratis biologisch boodschappen doen in de supermarkt!

– 1 juni 2019 –

De Smaakspecialist heeft een mooie actie vanuit de webshop; bij een online bestelling in juni maak je automatisch kans op een minuut gratis bio winkelen in de supermarkt! Bestel je vaker in juni? Dan maak je ook meer kans! Bestellen in de webshop is simpel: het gehele assortiment is verkrijgbaar en boven de €19,95 vervallen de verzendkosten. Dagelijks zijn er producten in de sale; een ideale gelegenheid om verschillende producten te proberen en vervolgens in jouw dichtstbijzijnde supermarkt te halen. Ga naar de webshop.

Actievoorwaarden: winactie genaamd: ‘Eén minuut gratis bio winkelen’
Algemeen
• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op winactie van de Smaakspecialist ‘Eén minuut gratis bio winkelen’ (verder te noemen: ‘de actie’) van de Smaakspecialist, gevestigd Thoornseweg 2, Bavel, Nederland.
• Deze actie heeft als doel meer mensen te inspireren en informeren over de biologische producten van de merken van de Smaakspecialist.
• Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 4 juni 2019 t/m 30 juni 2019. De actie wordt gehouden in Nederland waarbij er 1 prijs bestaande uit een minuut gratis winkelen in een door de Smaakspecialist geselecteerde supermarkt wordt verloot onder de consumenten die bestellen in de webshop in de maand juni.
• Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden.

Deelname
• Deelname aan de actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 16 jaar dienen toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger te hebben voor deelname.
• Door deelname aan de actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Smaakspecialist behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
• Deelname om te winnen is uitgesloten voor medewerkers van de Smaakspecialist en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.

Speelwijze
• De deelnemer dient in de maand juni te hebben besteld en betaald in de webshop van de Smaakspecialist.
• De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijs geschiedt achteraf door middel van trekkingen door speciaal hiervoor ontwikkelde software.
• Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijzen
• De trekking vindt plaats op 1 juli 2019 op de Facebookpagina en Instagram van Smaakt, BioToday en RAW Organic Food.
• De prijswinnaar wordt persoonlijk door de Smaakspecialist bericht.
• Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet binnen twee weken incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
• De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de organisator.
• De minuut gratis winkelen houdt in dat de winnaar 60 seconden lang biologische producten mag kiezen in de geselecteerde supermarkt. Van elk product mag één exemplaar worden gepakt.

Medewerking en gegevens/privacy
• Door deelname aan de actie verleent de prijswinnaar toestemming aan de Smaakspecialist om zijn/haar naam, video en foto voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
• De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Aansprakelijkheid
• De Smaakspecialist en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.