Biodiversiteit is een onmisbare schakel in onze voedselvoorziening

SDG 15 Leven op het land

Het is niet voor niets dat SDG 15 Leven op het land onlosmakelijk verbonden is met de gezondheid van onze planeet. Zonder gezonde bodem is er namelijk geen gezond leven mogelijk. Deze gezondheid wordt bedreigd door onder andere het gebruik van schadelijke pesticiden in de intensieve landbouw die de aarde uitputten, met als gevolg een enorme afname van biodiversiteit. Deze afname in diversiteit wordt geïllustreerd met een alarmerend cijfer: momenteel worden maar liefst 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Maar waarom is biodiversiteit eigenlijk zo belangrijk voor onszelf en onze planeet?

Biodiversiteit is van levensbelang
Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan alle verschillende soorten van leven die we op onze aarde kennen; waaronder alle dieren, planten, zwammen, algen en bacteriën. Onder biodiversiteit verstaan we ook de diversiteit aan ecosystemen (leefomgevingen) waar deze soorten voorkomen, zoals bossen, moerassen of steden, en hoe ze op elkaar inspelen. Al deze verschillende soorten samen houden de natuur in balans, en diversiteit is van enorm belang om dit evenwicht te houden. Zo zorgt biodiversiteit onder andere voor waterzuivering, productie van zuurstof, vruchtbare grond, bestuiving van planten (zoals landbouwgewassen), verspreiding van zaden, beheersing van plagen en een stabiel klimaat. Het levert ons bovendien het voedsel en de grondstoffen die ervoor zorgen dat wij als mensheid kunnen bestaan.

Bedreigde bestuivers = bedreigde voedselproductie
Een van de bekendste voorbeelden in de afnemende biodiversiteit is de bedreigde bij. Zeker meer dan de helft van het aantal bijensoorten staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Zo hebben vooral de wilde bijensoorten het zwaar te verduren. De terugloop van het aantal bijen en andere bestuivende dierensoorten heeft gevolgen voor de voortplanting van bloeiende planten; maar liefst 94% is afhankelijk van dierlijke bestuiving. Maar ook een groot gedeelte van onze voeding komt in gevaar als gewassen niet meer bezocht worden door deze bestuivers. Zo’n 70% van onze landbouwgewassen is (geheel of gedeeltelijk) afhankelijk van bestuiving door natuurlijke bestuivers, om eetbare vruchten of zaden te vormen. Denk hierbij aan kersen, appels, mango’s, avocado’s, courgettes, groentezaden, zonnebloemen en mosterd, maar ook aan plantaardige olie, noten, koffie en cacao. Kortom, voor onze voeding kunnen we als mensheid niet zonder biodiversiteit.

 

Lees meer artikelen over SDG 15 Leven op het land:
BIOLOGISCHE LANDBOUW ALS BESCHERMER VAN HET LEVEN OP HET LAND
RED DE BIJ, HET KONINKLIJKE GEZICHT VAN BEDREIGDE BIODIVERSITEIT
SAMEN MET THE POLLINATORS ZAAIEN WE MASSAAL BLOEMEN VOOR DE BIJ