Biologische landbouw als beschermer van het leven op het land

SDG 15 Leven op het land

De Sustainable Development Goals, SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen; misschien heb je er wel eens van gehoord. Maar wat zijn het precies? Kort gezegd zijn het 17 doelen, opgesteld door de Verenigde Naties (VN), om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen dienen als een wereldwijd kompas voor de uitdagingen die voor ons liggen, zoals armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Uit onderzoek blijkt dat biologische landbouw op vele manieren positief kan bijdragen aan de duurzame doelen. Hier zoomen we in op SDG 15 Leven op het land en hoe biologische landbouw als een onderdeel van de oplossing kan dienen.  

Over doel 15 Leven op het land

Alle 17 SDG’s spelen een belangrijke rol voor onze toekomst. Echter, een viertal SDG’s is van cruciale betekenis voor de biosfeer van onze planeet. De gezondheid van de planeet hangt zelfs af van deze doelen: SDG 6 Schoon water, SDG 13 Klimaatactie, SDG 14 Leven in het water én SDG 15 Leven op het land. Het is dus van essentieel belang dat we focus hebben op SDG 15 en de kwaliteit en vitaliteit van de bodem en alles wat daarin en -boven leeft. SDG 15 gaat onder andere over het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van onze ecosystemen, het bestrijden en terugdraaien van landdegradatie en het stoppen van het verlies aan biodiversiteit. Als het om de productie van voedsel gaat, kan landbouw hierin zowel een onderdeel van de oplossing als een onderdeel van het probleem zijn.

Meer dan 1 miljoen soorten worden bedreigd
De uitputting van de bodem en het verlies van biodiversiteit zijn een wereldwijd probleem dat in zorgelijk tempo blijft aanhouden. Een van de belangrijkste veroorzakers hiervan is de intensieve chemische landbouw die grootschalig wordt toegepast. Het heeft als gevolg dat natuurlijke habitats en de voedselketen worden aangetast. De VN stelt dat ‘het continue overmatige gebruik en misbruik van pesticiden in vervuiling van bodems en waterbronnen resulteert, met als gevolg grootschalig verlies van biodiversiteit. Dit leidt tot de vernietiging van nuttige insectenpopulaties die als natuurlijke vijand van plaaginsecten functioneren.’

Biologisch als onderdeel van de oplossing
Er is een enorme hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat biologische landbouw beter presteert dan gangbare landbouw met betrekking tot SDG 15. Het uitgangspunt van biologische landbouw is dat elk levend organisme hoog in het vaandel staat, van micro-organisme tot boom. Elke schakel in de biologische voedselketen is gericht op het behouden en waar mogelijk vergroten van de diversiteit aan planten en dieren. Dat betekent geen gebruik van synthetische pesticiden, minder intensief gebruik van het landschap, toepassing van vruchtwisseling en geen gebruik van kunstmest.

Zodoende draagt biologische landbouw bij aan het behoud van bestaande ecosystemen en aan de instandhouding van de biodiversiteit. Zo is het aantal (wilde) plantensoorten, insecten en micro-organisme, zowel boven als onder de grond, aanzienlijk groter op het land van biologische boeren: 30 tot 50% meer biodiversiteit. 25% Van alle biodiversiteit zit in de bodem, waar hele belangrijke micro-organismen, bacteriën en schimmels leven. In feite is het bodemleven de beste recycler van de akkerbouw: ze verteert alles (waaronder mest en gewasresten). De VN beveelt dan ook aan om biologische landbouw te omarmen als één van de vijf specifieke vormen van duurzame landbouw.

 

Lees meer artikelen over SDG 15 Leven op het land:
BIODIVERSITEIT IS EEN ONMISBARE SCHAKEL IN ONZE VOEDSELVOORZIENING
RED DE BIJ, HET KONINKLIJKE GEZICHT VAN BEDREIGDE BIODIVERSITEIT
SAMEN MET THE POLLINATORS ZAAIEN WE MASSAAL BLOEMEN VOOR DE BIJ